10:10 – We gaan het zelf doen!

‘We gaan het zelf doen’. Onder dit motto lanceerden we vandaag in Vroege Vogels de baanbrekende 10:10 klimaatcampagne. Er is één simpel doel: we verminderen in onze CO2-uitstoot in één jaar met 10 % procent, beginnend in 2010. Want als iedereen een stapje zet, veranderen we samen de wereld.
Het initiatief moet de impasse die na ‘Kopenhagen’ is ontstaan helpen te doorbreken.
Historisch groot was de belangstellig voor de klimaatcrisis rondom de klimaattop. Ongekend veel media-aandacht, meer dan honderd regeringsleiders zijn er naar toe gereisd en, dat was echt nieuw, wereldwijd zijn heel veel mensen in beweging gekomen voor het klimaat. Maar het gewenste akkoord was uitgebleven.
Met Joost Huijsing van Vroege Vogels hing ik in een gangpad van de speciale Kopenhagen Express, op de weg terug na de mislukte klimaattop in de Deense hoofdstad. ‘Nu moeten we het meer dan ooit zelf doen, het zal van onderop moeten komen’, zeiden we tegen elkaar.
Ik las het Nieuwjaarsnummer van The Guardian gelezen op internet. Deze Engelse krant riep haar lezer met kapitale letters op voor de actie ’10:10’: 10 procent CO2 besparen in 2010. Samen met Franny Armstrong was The Guardian al in het najaar van 2009 al met dit initiatief gestart. Er werd nu gewerkt aan een wereldwijde lancering. Het leek Joost Huijsing en mij geweldig met dit initiatief in Nederland aan de slag te gaan.
Ik heb altijd heel sterk in een politieke oplossing van de klimaatcrisis geloofd. Maar de politiek is de afgelopen twintig jaar niet bij machte gebleken dat te doen wat nodig is. De ruim zes jaar die ik in de Tweede Kamer zat had ik steeds de ambitie de bal in het doel te trappen: eindelijk echte klimaatregelen nemen. Maar de bal was er niet, hij lag niet op de stip. Vaak maaide m’n voet ik maar wat door de lucht. Zo komen we niet verder.
We zullen eerst allemaal zelf aan de slag moeten, collectief CO2 besparen. Thuis, op school, op het werk, bij grote bedrijven. Daarmee leggen de we bal op de stip voor de landelijke politiek. Die kan het doel dan niet meer missen en zal moeten komen met klimaatmaatregelen. Het is een noodzakelijke omweg.
De Engelsen bleken onwaarschijnlijk hard aan het werk om het initiatief wereldwijd te faciliteren . Ze hielpen ons geweldig de campagne in Nederland vorm te geven. Prettig is hun positieve toon: ‘vier je successen in plaats te jammeren over wat minder gaat’.
Wat ik bijzonder vind is dat 10:10 geen organisatie is maar een concept. 10:10 is dus open en van iedereen!. Wie wil, en aan de voorwaarden voldoet, kan eraan meedoen en naam en logo van 10:10 gebruiken. Ga naar www.1010nl.org. Interessante partners hebben zich erachter gesteld en helpen mee. Iedereen is welkom. Adopteer 10:10, ga er zelf mee aan de slag en vertel anderen over dit mooie initiatief!