10:10

wordpressVandaag (10-1-2010) samen met Vroege Vogels een nieuw initiatief genomen. Zie hier het persbericht. Doe mee en ga naar www.vroegevogels.nl

“Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ en klimaatactivist Wijnand Duyvendak beginnen de nieuwe klimaatbeweging 10:10. Dat staat voor 10 procent minder CO2-uitstoot in 2010. Iedereen kan meedoen. In december 2009 lukte het de wereldleiders niet om in Kopenhagen tot harde afspraken te komen om het klimaat te redden. Dus gaan we het, naar Brits voorbeeld, zelf maar doen.

“Kopenhagen is mislukt”, aldus Duyvendak vanmorgen in Vroege Vogels op Radio 1. “We kunnen niet blijven wachten op onze politieke leiders. Die gaan op z’n vroegst pas eind dit jaar op de volgende klimaattop in Mexico knopen doorhakken. De klimaatverandering wacht ook niet. We moeten nú samen in actie komen, samen een daad stellen: 10 procent minder CO2-uitstoot in 2010. Dat kan vrij makkelijk. Thuis, op school, op het werk, in de voetbalvereniging, als gemeentebestuur. Allemaal en overal 10:10. Op 10 oktober 2010 (10-10-10) stappen we naar onze politieke leiders met de boodschap: wij hebben massaal onze daad gesteld, nu is de beurt aan jullie! Dus maak véél meer zonne-energie mogelijk, bouw geen kolencentrales en vooral: laat Mexico slagen waar Kopenhagen faalde!”
De Britse 10:10 beweging bestaat sinds september 2009. Initiatiefnemer is Franny Armstrong, bekend als de regisseur van de klimaatfilm the Age of Stupid. In totaal hebben zich in Groot-Brittannië al meer dan 53.000 burgers, bijna 2.000 bedrijven, ruim 1.000 scholen, maar ook gemeentebesturen en parlementsleden zich bij de actie aangesloten.
In Nederland wil Vroege Vogels dat voorbeeld samen met zoveel mogelijk particulieren en organisaties volgen. Op de website van het natuur- en milieuprogramma staan tips om de uitstoot van het broeikasgas te beperken. Met relatief simpele ingrepen is het mogelijk om die 10 procent te halen. Zo levert een dag per week thuiswerken, drie dagen geen vlees eten per week, en de thermostaat een graad lager zetten voor de meeste mensen al een besparing op van tien procent. Zonnepanelen op je dak kan ook tot een dergelijke besparing leiden.
Wie zich aanmeldt belooft om een bijdrage te leveren aan terugdringing van de uitstoot van CO2 en roept de politiek op deze daad te volgen. ”

Doe mee en ga naar: http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.131.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=351945&tx_ttnews[backPid]=37&cHash=c89b4f9fa5