Triple Turnaround

Trots bericht ik jullie over de oprichting van Triple Turnaround, project en adviesbureau voor maatschappelijke initiatieven. Het bureau, dat vandaag van start gaat, ondersteunt campagnes en initiatieven die onze samenleving opnieuw vorm willen geven. Triple Turnaround heb ik samen Veronique Swinkels opgezet.

De laatste jaren werkte ik al in verschillende projecten intensief en met heel veel plezier samen met Veronique Swinkels, directeur van communicatiebureau  BBK door vriendschap sterker. We werkten er aan om van de activiteiten in de aanloop naar  de klimaattop in Kopenhagen een succes te maken (Beat the Heat Now, de speciale Kopenhagen Express met de NS) zoals we ook samenwerken aan 10:10 The Energy Challenge. Recent startten we een ander project, NL Duurzamer waarin we maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid samenbrengen om te werken aan een versnelling van de duurzaamheidsagenda.

Als vanzelf raakten we in gesprek om de initiatieven, en nieuwe plannen, van een stevig fundament te voorzien. Ik had daar des te meer behoefte aan omdat ik zelf ook aan plannen werkte, die ik niet allemaal vanuit mijn eigen werkkamer kon realiseren.

Deze persoonlijke behoeften kruisen met een maatschappelijke ontwikkeling: in hoog tempo bloeien vele bottom up initiatieven de laatste jaren op, terwijl de oude instituties (de vakbeweging, milieuorganisaties, ontwikkelingsorganisaties) zich opnieuw aan het uitvinden zijn.

De maatschappij is gebaat bij krachtige maatschappelijke initiatieven. Macht kan niet zonder contramacht, en we kunnen niet zonder de nar die al grappend de soms pijnlijke waarheid aan het licht brengt. Hoe geven we deze contramacht vorm? De nar een kans? Triple Turnaround ondersteunt initiatieven en campagnes, maakt ze krachtiger en vergroot hun effect – dat is de ambitie.

Mijn drive is niet nieuw, de vorm waarin ik mijn activiteiten giet wel. Triple Turnaround is mooi werk: mijn ervaring komt er tot zijn recht en mijn nieuwsgierigheid en behoefte aan nieuwe ervaringen wordt er door geprikkeld.

We werken vanuit een prachtige ruimte in de  Amsterdamse Posthoornkerk.

Jullie zijn er van harte welkom

Zie ook: www.tripleturnaround.nl