Aftreden

Hieronder het bericht over mijn aftreden dat ook de site van GroenLinks is geplaatst.

Wijnand Duyvendak treedt terug als Kamerlid

Op donderdag 14 augustus heeft Wijnand Duyvendak besloten om terug te treden als Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Hij deed dat na aanhoudende berichtgeving in de media over zijn rol bij acties in de jaren tachtig.

Duyvendak legde tijdens een persconferentie een verklaring af waarin hij onder meer het volgende zei.
“Sinds ik begin jaren tachtig politiek actief werd, heb ik me altijd verantwoord voor mijn acties.
Ik heb altijd geweten dat verantwoorden kwetsbaar maakt. Toch heb ik nooit de keuze gemaakt om mijn mond te houden. De Wijnand Duyvendak uit de jaren tachtig is een andere Wijnand dan degene die hier nu zit. Er zit een belangrijke overgang van soms ook illegale acties naar het beïnvloeden van parlementaire besluitvorming via maatschappelijke acties, die burgerlijke ongehoorzaamheid zo nodig niet schuwen. Ik dacht ‘Het moet echt anders’ en koos toen zeer bewust voor de parlementaire weg, ondersteund door acties.”
“We leven in een gemeenschap waarin we onze conflicten op een fatsoenlijke manier proberen te beslechten. Hier, in het parlement, moet het verschil gemaakt worden.”
“Dinsdagavond werd ik geconfronteerd met een nieuw gegeven waar ik me rot van schrok. Per e-mail kreeg ik een open brief waarin een oud-topambtenaar van EZ me schreef over bedreigingen die hij en zijn gezin hadden gekregen naar aanleiding van publicaties in het blad Bluf! Het NRC publiceerde daarover vandaag. Tot deze week heb ik daar niets van geweten en ik heb er, wellicht ten overvloede, ook geen enkele betrokkenheid bij gehad.”
“Zeker gezien dit nieuwe feit, word ik in de beeldvorming nog sterker de jaren tachtig ingezogen. Dat is een beeld waarin ik me niet herken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me beter kan verdedigen als ik mijn functie van Kamerlid neerleg. Dan heb ik mijn handen vrij om me te verzetten tegen een beeld waar ik me ontzettend ongelukkig bij voel.”
“Ik hoop uit de grond van mijn hart dat mijn bijdrage aan de verantwoording ook bij anderen zal leiden tot reflectie en verantwoording.”
“In mijn boek, dat woensdag wordt gepresenteerd, concludeer ik dat in de strijd tegen de klimaatverandering twee dingen nodig zijn: politici met het lef om de benodigde maatregelen te nemen én mensen die bouwen aan een grote, open klimaatbeweging die werkt binnen de grenzen van de wet. Langs die weg wil ik me de komende jaren keihard blijven inzetten.” Met mijn boek in de hand wil ik graag het debat aangaan en met verve voeren over de wijze waarop we klimaatcrisis moeten bestrijden, maatschappelijk en politiek.

Fractievoorzitter Femke Halsema reageerde met respect en “met veel pijn in mijn hart” op het besluit van Duyvendak. In een korte toelichting zei ze verder onder meer het volgende:
“Ik begrijp dat Wijnand in het licht van de gewijzigde omstandigheden tot zijn besluit is gekomen, maar ik betreur het ook heel erg.”
“Vorige week heb ik de inbraak uit 1985 hard veroordeeld. Ik had ook kritiek op de manier waarop hij het naar buiten heeft gebracht. Wij hebben Wijnand toen de ruimte gegeven om te werken aan herstel van zijn geloofwaardigheid. Ik betreur het heel erg dat hij die ruimte, binnen zijn werk als Kamerlid, nu niet meer ziet.”
“Wijnand is altijd open geweest en heeft zelf informatie aangedragen over zijn activiteiten in het verleden. Zijn bereidheid tot verantwoording is uitzonderlijk. Dat mensen zich verantwoorden over het verleden vind ik van groot belang. Dan moet er echter wel publieke ruimte zijn om te erkennen dat mensen veranderen en zich ontwikkelen. En die ruimte heb ik de afgelopen weken weleens gemist.”
“De fractie van GroenLinks, de partij en ik, zullen Wijnand enorm missen. Als deskundig en betrokken Kamerlid. Een competente en integere collega en een democraat in hart en nieren. En een ongeëvenaarde kenner van de mondiale klimaatproblemen en de oplossingen daarvoor.”
“Ik zal hem persoonlijk missen en het is een grote aderlating voor mijn partij.”

Den Haag, 14 augustus 2008