Boterzacht

Vorige week stuurde ik Diederik Samsom een open brief over het boterzachte klimaatbeleid van het kabinet. Ik heb nog steeds geen antwoord gehad. Wèl had ik in Nova-politiek afgelopen vrijdag een debat met minister Cramer. Haar verweer was uitermate zwak. Ik begin me zo alleen maar meer zorgen de maken over de klimaatpolitiek van het …Lees meer

Open brief aan Diederik Samsom

Afgelopen week tijdens de algemene beschouwingen heb ik me oprecht verbaasd over de opstelling van de PvdA-fractie ten aanzien van de klimaatplannen van het kabinet. Het was voor mij reden een open brief aan Diederik Samsom te sturen, milieuwoordvoerder van de PvdA-fractie. Beste Diederik, Vorige week presenteerde het kabinet haar klimaatplannen en waren de algemene …Lees meer

Anders gaan leven (in een tent)

Wat een geweldig weekend was dat! Geweldige partij – GroenLinks! roene politiek is weer helemaal terug –en dat merk je (zelfs) bij GroenLinks. Heel veel over gepraat dit weekend, veel contacten gelegd en ideeën opgedaan. We hebben een eerste start kunnen maken met onze GroenLinkscampagne tegen kolencentrales: er komen acties op straat (handtekeningen ophalen), acties …Lees meer

Onze groene politiek

De eerste grote plenaire discussie komend weekend gaat over onze groene politiek: geloof in technologie, groen moralisme of is er een derde weg? We kunnen er trots op zijn dat GroenLinks nog altijd de groene partij bij uitstek is. 53 procent van alle Nederlanders zegt dat wij het beste milieuprogramma hebben. Dat is een unieke …Lees meer

Eurlings, Cramer en duurzame energie op het spel

Verkeersmedewerker Gillis van de fractie wees me er dinsdag op: de Kamer had binnen tien minuten tweemaal een brief van minister Eurlings ontvangen over de verbreding van de A4. De ene brief leek een concept-versie, de tweede versie de definitieve brief. In die tweede brief stond alleen veel minder informatie dan in de eerste. Daarnaast …Lees meer

Cramer moet ingrijpen

De Raad van State heeft 2 weken geleden een uitspraak gedaan die grote consequenties kan hebben voor de ruimtelijke ordening. Gek genoeg heeft deze uitspraak nog niet veel aandacht gehad. Vrij Nederland pikt het wel op. In het nummeer dat deze week verschijnt schrijft Tomas Vanheste:“Een cause célèbre in de verrommeling van Nederland is Resort …Lees meer

kolencentrales: een conflict is geboren

Afgelopen weken werden de geruchten al steeds sterker dat het kabinet op het punt stond de bouw van nieuwe kolencentrales toe te staan. Toen TenneT (de beheerder van de hoogspanningskabels) vorige week bekend maakte met een hele serie nieuwe centrales contracten te hebben getekend voor levering aan net, heb ik direct om een spoeddebat met …Lees meer