Kolenwet

Gaan we de nieuwe kolencentrales ermee stoppen? Donderdag publiceerde ik de wet op de kolenbelasting. De initiatiefwet is erop gericht de komst van 5 nieuwe kolencentrales zo veel als mogelijk de verhinderen. Het is een voorontwerp. We vragen om commentaar. Na de jaarwisseling willen we ‘m officieel indienen. Dan gaan de parlementaire molens draaien. Ik hoop dat we vlak voor het zomerreces, of anders direct erna erover kunnen stemmen. De wet zit mooi in elkaar. Scherp, maar toch niet onredelijk. De dagen voor de publicatie hebben we contact gezocht met diverse media met de vraag of ze belangstelling voor ons initiatief hadden. De wedervraag van journalisten is dan altijd: is er een kans dat de wet het uiteindelijk een meerderheid haalt?

Media zijn gaan bellen. CU en zelfs VVD zijn niet afwijzend. PvdA was alleen uitermate negatief. Zegt helemaal niets in de wet te zien. Als de kaarten dan zo blijken te liggen, hebben media direct minder de neiging er aandacht aan te geven. De opstelling van de PvdA is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar goed, voor de zomer in de Kamerdebatten over de kolencentrales steunden ze minister Cramer ook al, die niks tegen deze mega-vervuilers wilde doen. Ik hoop op het komende jaar. Die lamlendigheid kan toch geen standhouden? Uiteindelijk – bij de stemming – moet de druk op de PvdA toch zo groot zijn dat ze de wet wèl gaan steunen. Het kan niet anders of stap-voor-stap zal de belangstelling er voor groeien.

Donderdag waren we ook bij de aandeelhoudersvergadering van Nuon. Heel mooi verzorgde actie, met veel GroenLinksers. Ook bij Nuon-baas van Halderen hoor je: we willen wel, maar doen (nog) niet. Toch maar een kolencentrales, want het rendement van de onderneming, etc. Afgelopen weken hebben heel veel GroenLinks raads- en statenfractie, die aandeelhouder zijn, moties ingediend tegen de kolencentrales. En al haalden ze het niet altijd, de druk op het bedrijf is zichtbaar toegenomen. Donderdag werd alleen besloten tot een gascentrale – wil de directie er toch ook een kolencentrale van maken, dan moet het debat met de aandeelhouders heropend.