Het groene optimisme

Het groene optimismeIn 1986 brak het broeikaseffect door op de publieke en politieke agenda. Tot dat jaar hielden hooguit tientallen mensen zich ermee bezig. Anno 2011 zijn tienduizenden mensen op de een of andere manier betrokken bij het klimaat: als wetenschapper, ambtenaar, actievoerder, adviseur, installateur, politicus, Bekende Nederlander of vanuit het bedrijfsleven. Het onderwerp is geëxplodeerd.

Tegelijkertijd is de co2-uitstoot de afgelopen 25 jaar in Nederland gestegen, en niet gedaald, zoals de bedoeling was. Wat betreft hernieuwbare energie behoort Nederland tot de hekkensluiters van Europa.

Wijnand Duyvendak ging op zoek naar het verhaal van de aanpak van de klimaatverandering in Nederland. Hij sprak met vele betrokkenen, onder wie de oud-ministers Winsemius, Nijpels, Alders, De Boer, Pronk en Cramer.

Het resultaat is een verbijsterend boek. Wat ging er de afgelopen decennia mis, en hoe is het tij de komende decennia nog te keren?

De Volkskrant

Duyvendak schrijft het allemaal soepel op: hij heeft diep in archieven gegraven en met een aantal hoofdpersonen gesproken. Michael Persson


Bureau de Helling

Nauwgezet beschrijft hij hoe ‘het klimaat’ eind jaren tachtig prominent op de agenda wordt gezet, hoe het daar weer geruisloos van verdween en wie daarin een rol speelden. Het is een van de dingen uit het boek die mij zeker zullen bijblijven: er waren good cops en bad cops en lang niet altijd voor de hand liggende. Katinka Eikelenboom

Milieu VVM

Het biedt een soms fascinerende kijk achter de schermen, het stimuleert tot nadenken en nodigt uit tot tegenspraak. Wat wil je als lezer nog meer? Egbert Tellegen

NRC Handelsblad

Voor zijn boek sprak Duyvendak met veel hoofdrolspelers. Hij las tientallen beleidsnotities en artikelen en putte uit zijn eigen ervaring in de milieuwereld. Paul Luttinkhuis