Wie we zijn en wat we willen

Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks

Wie we zijn en wat we willenGratis te downloaden via Bureau de Helling

De missie van GroenLinks is uniek en broodnodig. Er is geen enkele reden om aan het bestaansrecht van de partij te twijfelen. Enquêtes tonen wel aan dat steeds meer mensen niet precies weten waar de partij voor staat. In dit kleine boekje schetst Wijnand Duyvendak een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks.

Groene en sociale politiek kan alleen vorm krijgen als we bereid zijn te sleutelen aan ons economisch systeem. Het sociale evenwicht is dankzij de neoliberale golf van de laatste decennia volstrekt uit het lood geslagen, de ecologische balans raakt steeds verder zoek. Het herstellen van dit evenwicht is zeer urgent en de kerntaak van groene partijen.We verkeren in een diepe financieel-economische en ecologische crisis. Deze bepaalt in grote mate de context voor het politieke handelen.

Het is opmerkelijk dat eigenlijk alle partijen ervan uitgaan dat als we nu maar flink bezuinigen en even door de zure appel heen bijten, we het oude pad der vooruitgang als vanzelf wel weer zullen vinden.

GroenLinks is ervan overtuigd dat oude tijden niet meer zullen herleven: economisch onwaarschijnlijk, ecologisch onverantwoord. De koers dient drastisch te worden verlegd. Hier hoeven we overigens helemaal niet gebukt onder te gaan: er ligt een mooie toekomst in het verschiet als we de juiste groene en linkse keuzes maken.

De tijden van eindeloos groeiende materiële overvloed zijn voorbij. Het zal des te meer aankomen op eerlijk delen.

– Verschenen 6 december 2012 –