Eurlings, Cramer en duurzame energie op het spel

Verkeersmedewerker Gillis van de fractie wees me er dinsdag op: de Kamer had binnen tien minuten tweemaal een brief van minister Eurlings ontvangen over de verbreding van de A4. De ene brief leek een concept-versie, de tweede versie de definitieve brief. In die tweede brief stond alleen veel minder informatie dan in de eerste. Daarnaast …Lees meer