Kolenwet

Gaan we de nieuwe kolencentrales ermee stoppen? Donderdag publiceerde ik de wet op de kolenbelasting. De initiatiefwet is erop gericht de komst van 5 nieuwe kolencentrales zo veel als mogelijk de verhinderen. Het is een voorontwerp. We vragen om commentaar. Na de jaarwisseling willen we ‘m officieel indienen. Dan gaan de parlementaire molens draaien. Ik …Lees meer

Open brief aan Diederik Samsom

Afgelopen week tijdens de algemene beschouwingen heb ik me oprecht verbaasd over de opstelling van de PvdA-fractie ten aanzien van de klimaatplannen van het kabinet. Het was voor mij reden een open brief aan Diederik Samsom te sturen, milieuwoordvoerder van de PvdA-fractie. Beste Diederik, Vorige week presenteerde het kabinet haar klimaatplannen en waren de algemene …Lees meer

Anders gaan leven (in een tent)

Wat een geweldig weekend was dat! Geweldige partij – GroenLinks! roene politiek is weer helemaal terug –en dat merk je (zelfs) bij GroenLinks. Heel veel over gepraat dit weekend, veel contacten gelegd en ideeën opgedaan. We hebben een eerste start kunnen maken met onze GroenLinkscampagne tegen kolencentrales: er komen acties op straat (handtekeningen ophalen), acties …Lees meer

kolencentrales: een conflict is geboren

Afgelopen weken werden de geruchten al steeds sterker dat het kabinet op het punt stond de bouw van nieuwe kolencentrales toe te staan. Toen TenneT (de beheerder van de hoogspanningskabels) vorige week bekend maakte met een hele serie nieuwe centrales contracten te hebben getekend voor levering aan net, heb ik direct om een spoeddebat met …Lees meer