Terug in Nederland: meer verkeer

Vandaag de hele dag in de Kamer met minister Peijs gedebateerd over haar verkeersplannen. Tot 2020 trekt ze veel geld uit voor extra asfalt, en minimaal voor nieuw OV. Gevolg: de CO2-uitstoot door het verkeer zal in Nederland tot 2020 stijgen met zeker 25 procent, zo berekende het Milieu- en Naturplanbureau.

Wat een schril contrast met wat er nodig is om de klimaatverandering onder controle te krijgen. Dat vraagt tot 2020 een reductie van de uitstoot met 30 procent! Hoe zijn die cijfers met elkaar te rijmen? Het lijken wel twee werkelijkheden – en wie legt de verbinding? Wat betekenen alle mooie woorden daar, als wie hier op een sombere maandag zo maar acoord gaan met dergelijke groeipercentages voor het verkeer? En niemand die er verder acht op slaat. Helaas stemde ook de PvdA in met de plannen van Peijs. Het gevecht voor een beter klimaat moeten we wereldwijd voeren, bij deze strijd begint in Nederland.