Over Wijnand

wijnand_duyvendak

Sinds maar 2013 ben ik campagneleider voor GroenLinks. ik werk nu aan de permanente campagne en de voorbereidingen voor de Provinciale Staten/Eerste Kamerverkiezingen in maart 2015. Hiernaast werk ik aan het project Sunny Schools. Op de HvA geef ik debatlessen. Verder publiceer ik, geef lezingen, adviseer ik, over onder meer groene politiek en de opwarming van de aarde.

Ik  initieer al mijn leven lang politieke en maatschappelijke campagnes. In de jaren tachtig radicaal en onafhankelijk, in de jaren negentig binnen een professionele milieuorganisatie, in de jaren nul voor GroenLinks in de Tweede Kamer, en sinds 2008 als publicist en onafhankelijk campaigner. Ik was  onder meer intensief betrokken bij de PMC-papers (1981) en andere antimilitaristische acties, de Spektakelblokkade bij Shell (1989), Het Bulderbos (1994), de grote Schipholdemonstratie (1995), de campagne Trek de Groene Grens (1999). Ik was campagneleider bij het referendum voor een autoluwe binnenstad in Amsterdam (1992) en voorzitter van het permanent campagneteam van GroenLinks (2005-2008).  Ik nam het initiatief voor Beat The Heat Now en de Kopenhagen Express (2009) en introduceerde 10:10 The Energy Challenge in Nederland.

M’n grootste project in 2010 en 2011 was het schrijven van het boek ‘HET GROENE OPTIMISME  – het drama van het 25 jaar klimaatverandering’, een historisch journalistieke speurtocht naar de oorsprong van de klimaatpolitiek en de opbrengst van 25 jaar aandacht voor de opwarming van de aarde. Het is verschenen in november 2011. Hiernaast werkte ik deze jaren mee aan grote klimaatcampagnes. Ik was één van de initiatiefnemers en de Beat The Heat Now, en de Kopenhagen Express, grote evenementen met het oog op de VN-klimaattop in Kopenhagen in 2009. In 2010 was ik initiatiefnemer voor 10:10 The Energy Challenge, waarmee we in het najaar van 2011 de ‘Wat doe jij uit?’ (www.watdoejijuit.nl) campagne voerden.

Van 2002 tot 2008 was ik vooral bekend als het groene gezicht van GroenLinks. Mijn hoofdpunt in de Tweede Kamer was een strijd voor een democratische en duurzame samenleving. Meer aandacht voor de stem van burgers, voor maatschappelijke bewegingen. Minder macht voor machtige bedrijven – lobbys.

In mijn brede portefeuille kwam steeds het streven naar een duurzame, menselijke samenleving terug. Als alternatief voor een land dat enkel ingericht wordt volgens de wensen van projectontwikkelaars, industrieën of transportbedrijven. In 2005 legde ik de macht van een klein clubje machtige ‘deskundigen’ bloot in mijn notitie De Schaduwmacht. Ik was initiatiefnemer van de Tolwet om gemeenten de mogelijkheid te geven de overlast van het autoverkeer (luchtvervuiling, files) aan te pakken. Verder zette ik het veiligheidsprobleem van SUV’s op de politieke én maatschappelijke agenda. Om de burger daadwerkelijk meer macht te geven diende ik een initiatiefwet referendum in, en maakte ik een opmerkelijk plan voor coalitieverkiezingen. Maar ik maakt eme ook druk om recreatie dicht bij huis, daartoe opende hij het Wandeloffensief.

De laatste periode in de Tweede Kamer kwam m’n accent steeds meer te liggen bij de klimaatcrisis. Ik lanceerde diverse plannen, schreef een initiatief tegen de bouw van nieuwe kolencentrales en publiceerde het boek ‘Klimaatactivist in de politiek’ (Bert Bakker, 2008). In dit boek leg ik ook verantwoording af over z’n actieverleden. Dit kostte me m’n Kamerlidmaatschap.

Tot mijn Kamerlidmaatschap was ik directeur van de Vereniging Milieudefensie. Hier voerden we grote acties tegen onder meer de groei van Schiphol, waaronder de ‘Bulderbos’-campagne.

Wijnand Duyvendak (1957) woont samen en heeft twee kinderen.

 Kort CV
 • Studie Sociologie Universiteit van Amsterdam (1976-1980, kandidaats)
 • Actief in de kraakbeweging en de antimilitaristische actiegroep “Onkruit” (1980 tot 1984)
 • Redacteur weekblad “Bluf!”(1984 tot 1987)
 • Medewerker Comité “Shell uit Zuid-Afrika”, (1987 tot 1990)
 • Lid bestuur en redacteur bij uitgeverij “Ravijn”, van (1990 tot 1993)
 • Campagneleider bij Platform Binnenstad Autovrij (Amsterdam) (1992)
 • Campagneleider Vereniging Milieudefensie, van 1993 tot 1999 (campagneleider Schiphol (1993-1999) en “Trek de Groene Grens” (1998-2000)
 • Directeur Vereniging Milieudefensie, (1999 tot 1 maart 2002)
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, (23 mei 2002 tot 3 september 2008)
 • Secretaris Beat The heat Now (2009)
 • Initiatiefnemer 10:10 The Energy Challenge (2010 – heden)
 • Publicist, docent, spreker (2008- heden)
 • Campagneleider GroenLinks (2013 – heden
Boeken
 • Als het Tij keert – Shell en Nederland (red. et al.) (1989), Ravijn
 • Het Groene Poldermodel – consensus en conflict in de milieupolitiek (red. et al.) (1999), IPP
 • Schaduwmacht in de schijnwerpers – adviescommissies in politiek Den Haag (red. et al.) (2005), Sdu
 • EKONOMIE – Inspiratie voor groene innovatie, samen met Femke Halsema (2006), GroenLinks
 • Klimaatactivist in de politiek  (2008), Bert Bakker
 • Het groene optimisme : het drama van 25 jaar klimaatpolitiek (2011), Bert Bakker
 • Wie we zijn en wat we willen – een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks (2012), Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau van GroenLinks